ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2010

"ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡು ಅಪ್ಪಾ" ಎಂಬ ಮಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಗೀತೆಯಿದು.


ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಏಳು ಅದ್ಭುತ
ಪದ್ಯ ರೂಪದಿ ಹೇಳುವೆ
ಮನವು ಹರುಷಕೆ ಆಗಿ ಗದ್ಗದ
ನೆನಪನೊಮ್ಮೆಗೆ ಊಳುವೆ

ಗೀಜಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು
ನಂಬಿಕೆಯಾ ಪ್ರತೀಕವು
ಗ್ರೀಕ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ರಚನೆಯ
ನೋಡುತಿರೆ ಮನ ಮೂಕವು

ಮಾಚುಪಿಚ್ಚು ಇಂಕ ಜನರ
ಮನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಸಲು
ಪೆರುವ ಜನಗಳ ನಾಗರೀಕತೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮವ ಬೆಳೆಸಲು

ಚೀನ ದೇಶದ ಮಹಾಗೋಡೆಯ
ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ನೋಡೆಯ
ಮನುಜ ನಿರ್ಮಿತ ಮಹದ್ರಚನೆಯ
ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಾಡೆಯ

ಇಟಲಿ ದೇಶದ ರೋಮ ನಗರದ
ರಂಗ ಮಂದಿರ ಸುಂದರ
ಕೊಲೆಸಿಯಂನ ಸೌಧ ವೈಭವ
ಜ್ಞಾನ ಕಲೆಗಳ ಹಂದರ

ಜೋರ್ಡನ್ ದೇಶದ ಪೆಟ್ರ ಕೆತ್ತನೆ
ನೋಡೆ ಮೈ ನವಿರೇಳಲು
ಮರಳ ಕಲ್ಲಲಿ ಕಲೆಯ ಬಿತ್ತನೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸವಿ ಹೇಳಲು

ಬ್ರೆಜ಼ಿಲ್ ದೇಶದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರತಿಮೆಯು
ಗಾತ್ರದಲಿ ಇರೆ ತಾರಕ
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸಿ ನಿಂತಿರೆ
ಒಲವ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ನೋಡಲು
ಮನವು ತುಂಬುತ ನಲಿವುದು
ತಾಜಮಹಲಿನ ಕೀರ್ತಿಹಾಡಲು
ಷಹಜಹಾನಗೆ ಸಲುವುದು

ಮನುಜಯತ್ನದ ಏಳು ಅದ್ಭುತ
ಹೀಗೆ ಕವನದಿ ಹಾಡಿದೆ
ಕಾಲಧನುಜನ ವಿಕಟ ದಾಳಿಗೆ
ಬಿರುಕು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೂಡಿದೆ.