ಶನಿವಾರ, ಮೇ 12, 2012

ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಎರಡು ಚುಟುಕುಗಳು

ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ

ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು
ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡಲು
ಔಷಧದ ಗಿಡ
ಭದ್ರತೆಯ ಮಿಡ
ಧೈರ್ಯದ ಬುಡ
ಸಾಂತ್ವನದ ಕೊಡ
ಧರೆಗಿಳಿದ ದೇವಿ 
ಪೂಜಿಸಲು ಸೋವಿ
ಸಾಕು, ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪ , ಗೌರವದ ಅಕ್ಷತೆ
-----------------------------------
ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗು

ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆ 
 ಅಡಗಲು ಮೊಟ್ಟೆ

ಚಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ
ಮಳೆಗೆ ತಡಿಕೆ
ಬಿಸಿಗೆ ಹಿಡಿಕೆ

ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ
ನಾವು miss you !