ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2010

ಒಂದು ಸಂಜೆ

ಮೋಡಗಳ ದಂಡು,ನಡುವೆ
ಕೆಂಪಿನ ಚೆಂಡು.
ತಾರೆಗಳ ಮಿಣುಕು,ಒಡವೆ
ಬರುತಿದೆ ಹಿಂಡು.
ಆಗಸದ ಮುಖದಿ, ಮೊಡವೆ
ಮುಗಿಲಿನ ತುಂಡು.
ಚೇತನಕೆ ಇನ್ನು ಜಡವೆ?
ದೃಶ್ಯವ ಕಂಡು.
ಜಿಗಿಯುತಿರೆ ಸಾಂಬ ಕಡವೆ
ಸವಿಯನುಂಡು